Silos 13 – moderni betonski silosi

Smješten u predgrađu Pariza, ovaj moderni distribucijski centar cementa izgledom odskače od drugih silosa iste namjene. Za to su zaslužni arhitekti tvrtke , čiji je zadatak bio da naprave objekt koji će postati obilježje kvarta uz jednu od najprometnijih autocesta Europe. Kompleks se sastoji od dva vertikalna silosa i komunikacijskog tornja, te horizontalno orijentiranih ureda i laboratorija za ispitivanje kvalitete.

moderni-silos-2

Visina silosa prvobitno je bila projektirana na 50 m, ali zbog ograničenja u visini objekata smanjena je na 37 m. Kako bi mogli prihvatiti predviđenu količinu cementa promjer silosa iznosi 20 m.

moderni-silos-3

Beton je bio glavni materijal za gradnju svih objekata, ali su korištene različite tehnike gradnje. Silosi su se gradili pomoću oplata u koje je ugrađivan beton, dok su horizontalni objekti građeni tako da su betonski elementi objekta izrađeni u tvornici, dopremljeni na gradilište gdje su se montirali.

moderni-silos-4

Objekt sa uredima je podignut kako bi ispod mogli prolaziti kamioni sa cementom.

moderni-silos-5

Na horizontalnim objektima i na vertikalnom tornju naglašeni su poligonalni otvori.

moderni-silos-6

Na krajevima uredskih prostora nalaze se staklene stijene.

moderni-silos-8

moderni-silos-9

moderni-silos-10

moderni-silos-11

moderni-silos-1

moderni-silos-12

moderni-silos-13

moderni-silos-14

moderni-silos-15

moderni-silos-16

moderni-silos-17

moderni-silos-18

moderni-silos-19

moderni-silos-20

moderni-silos-21

Izvor:This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :