Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :

Twiggy 3D printani zidni sat

Twiggy 3D printani zidni sat

Twiggy je 3D printani zidni sat Njemačkog studia . Sat je inspiriran prirodom, odnosno drvećem i granama. Sastoji se od više grana čiji vrhovi, odnosno grančice određuju točno vrijeme.

Twiggy 3D printani zidni sat

Twiggy 3D printani zidni sat

Twiggy 3D printani zidni sat

Twiggy 3D printani zidni sat

Twiggy 3D printani zidni sat